PROTESIS

Les pròtesis dentals substitueixen la part visible de la dent o dents, proporcionant una funcionalitat i estètica idèntica a les dents naturals. Ja que quan perdem les dents també perdem hablidades fonètiques, de masticació i deglució. Hi ha dos tipus de protesis fixes com les corones, incrustacions, ponts o les removibles que són les que el mateix pacient se les pot treure i posar.

Casos en què es recomana pròtesi dental: La pròtesi dental està principalment recomanada en dos casos concrets que, al seu torn, poden abastar una gran quantitat de situacions de diversa complexitat:

Absència de peces dentals

Quan un o diversos dents han desaparegut, independentment de la causa que el provoqués, la pròtesi dental permet recuperar l’anatomia natural de la zona afectada, de manera que el pacient podrà tornar a mastegar sense problemes o presentar un aspecte estètic més agradable.

Alternativa als implants dentals

En aquells casos en què els implants dentals es presenten com una solució poc aconsellable per les pròpies característiques del pacient, la pròtesi dental sol convertir-se en l’alternativa més recomanable.

PROTESIS

DENTAL FIXE

Es tracta de la pròtesi dental que està cimentada i es recolza en la resta de les dents per a més subjecció. Dins d’aquesta categoria de pròtesis dentals trobem els següents tipus:

Corona dental sobre la dent original.

Incrustació dental.

Pont dental d’un o diversos dents.

PROTESIS

DENTAL REMOVIBLE

Aquest tipus de pròtesi es diferencia de l’anterior perquè és el mateix pacient qui pot treure-se-i posar-los quan desitgi, mentre que la pròtesi dental fixa només pot ser extreta per un odontòleg. Igualment, hi ha diferents tipus de pròtesi dental removible:

Pròtesis d’acrílic provisional
Pròtesis temporal utilitzada per valor estètic i funcional durant el període de temps que es triga a confeccionar la pròtesi dental definitiva.

Pròtesis total
Pròtesis dental completa utilitzada quan el pacient no tenen cap dent.

Pròtesis esquelètic
Pròtesis dental que utilitza una estructura metàl·lica per fixar-se a dents existents.

Revisió i 1era Visita Gratuïta