ODONTOLOGIA DE L'ESPORT

Es tracta de cercar la salut integral en els esportistes, brindant les eines a l’odontòleg per prevenir, avaluar i tractar les lesions orofacials ocorregudes en l’activitat esportiva i així millorar el seu rendiment esportiu i la seva qualitat de vida.

Revisió i 1era Visita Gratuïta