Exterior

Sala d’espera

Lavabo adaptat

Recepció

Box

Box 2